Mgr. Bc. Martin Kotačka – historik, genealog, skaut, wikipedista – martin@kotacka.cz
Mgr. Marek Blahuš – informatik, genealog, esperantista, wikipedista – gap@blahus.cz

Nabídka účasti v projektu Genetika a příjmení

Upozornění: Pro nedostatečné dobrovolnické kapacity trvá v současnosti odbavení zájemců o účast v projektu až několik měsíců, výsledky pak lze očekávat přibližně za půl roku až rok.

Znáte-li své předky po mužské linii (otec–děda–praděda…) na Moravě či v českém Slezsku před rok 1900, máte možnost zapojit se poskytnutím vzorku své DNA do výzkumného projektu Genetika a příjmení a zjistit více o dávné historii svého rodu. Účast v projektu je zdarma a výstupem je mj. údaj o tom, ke které haploskupině (jakési genetické krevní skupině) vaši předkové před několika tisíciletími patřili – zda to byli spíše Slované, spíše Germáni apod., a jak tyto skupiny lidí žily a postupně osídlovaly Evropu.

Naměřené hodnoty markerů chromozomu Y také vložíme do české a světové databáze, kde lze podle tzv. genetické vzdálenosti hledat případné vzdálené příbuzné (i navzdory chybějícím matričním údajům, falešné paternitě apod.). Zároveň svou účastí přispějete k širšímu zkoumání původu obyvatel českých zemí. Budeme rádi, když k účasti v projektu pozvete i své známé, případně i jmenovce (z výsledků lze zjistit, zda jsou dva rody stejného příjmení spřízněny).

Odběr vzorku DNA se provádí ze slin a je rychlý, bezbolestný, dá se provést doma a zjišťované údaje nic neprozrazují o vašem zdravotním stavu. Vzorek k analýze může poskytnout pouze muž – ženy musí požádat o pomoc svého manžela nebo bratra (případně otce, dědečka či jiného mužského příbuzného). V případě zájmu o účast v projektu požádejte o odběrovou sadu e-mailem na adrese martin@kotacka.cz – po vašem zařazení do projektu vám bude zaslána poštou. Poté, co nám odebraný vzorek spolu s vyplněným dotazníkem doručíte zpátky, bude zaslán do laboratoře a po dalších několika měsících vám budou doručeny výsledky analýzy.

Související odkazy:

Martin Kotačka – osobní stránky

Můžete rovněž navštívit stávající osobní stránky Martina Kotačky pojednávající zejména o genealogii.

Je možné i nechat si sestavit rodokmen na zakázku – v případě zájmu pište na martin@kotacka.cz.