Mgr. Bc. Martin Kotačka – historik, genealog, skaut, wikipedista – martin@kotacka.cz
Mgr. Marek Blahuš – informatik, genealog, esperantista, wikipedista – gap@blahus.cz

Nabídka účasti v projektu Genetika a příjmení

Upozornění: Pro nedostatečné dobrovolnické kapacity trvá v současnosti odbavení zájemců o účast v projektu až několik měsíců, výsledky pak lze očekávat přibližně za půl roku až rok. Zároveň též již jako spolupracovník projektu od 28. 8. 2018 nepřijímám nové zájemce. Ti se však mohou do projektu dále přihlašovat standardní cestou přes formulář na stránkách projektu (tyto přihlášky zpracovávají jiní spolupracovníci).

Znáte-li své předky po mužské linii (otec–děda–praděda…) na Moravě či v českém Slezsku před rok 1900, máte možnost zapojit se poskytnutím vzorku své DNA do výzkumného projektu Genetika a příjmení a zjistit více o dávné historii svého rodu. Účast v projektu je zdarma a výstupem je mj. údaj o tom, ke které haploskupině (jakési genetické krevní skupině) vaši předkové před několika tisíciletími patřili – zda to byli spíše Slované, spíše Germáni apod., a jak tyto skupiny lidí žily a postupně osídlovaly Evropu.

Naměřené hodnoty markerů chromozomu Y také vložíme do české a světové databáze, kde lze podle tzv. genetické vzdálenosti hledat případné vzdálené příbuzné (i navzdory chybějícím matričním údajům, falešné paternitě apod.). Zároveň svou účastí přispějete k širšímu zkoumání původu obyvatel českých zemí. Budeme rádi, když k účasti v projektu pozvete i své známé, případně i jmenovce (z výsledků lze zjistit, zda jsou dva rody stejného příjmení spřízněny).

Odběr vzorku DNA se provádí ze slin a je rychlý, bezbolestný, dá se provést doma a zjišťované údaje nic neprozrazují o vašem zdravotním stavu. Vzorek k analýze může poskytnout pouze muž – ženy musí požádat o pomoc svého manžela nebo bratra (případně otce, dědečka či jiného mužského příbuzného). V případě zájmu o účast v projektu požádejte o odběrovou sadu na stránkách projektu – po vašem zařazení do projektu vám bude zaslána poštou. Poté, co nám odebraný vzorek spolu s vyplněným dotazníkem doručíte zpátky, bude zaslán do laboratoře a po dalších několika měsících vám budou doručeny výsledky analýzy.

Související odkazy:

Martin Kotačka – osobní stránky

Můžete rovněž navštívit stávající osobní stránky Martina Kotačky pojednávající zejména o genealogii.

Je možné i nechat si sestavit rodokmen na zakázku – v případě zájmu pište na martin@kotacka.cz.