Mgr. Bc. Martin Kotačka – historik, genealog, skaut, wikipedista – martin@kotacka.cz
Mgr. Marek Blahuš – informatik, genealog, esperantista, wikipedista – gap@blahus.cz

Nabídka účasti v projektu Genetika a příjmení

Upozornění: Pro velký zájem je v současné době nutné na potvrzení účasti v projektu i na doručení odběrové sady čekat v řádu týdnů. Nové zájemce však stále přijímáme a budeme proto velmi rádi, když se přihlásíte – prosíme vás však o trpělivost.

Znáte-li své předky v Česku nebo na Slovensku po mužské linii (otec–děda–praděda…) před rok 1900, máte možnost zapojit se poskytnutím vzorku své DNA do výzkumného projektu Genetika a příjmení a zjistit více o dávné historii svého rodu. Účast v projektu je zdarma a výstupem je mj. údaj o tom, ke které haploskupině (jakési genetické krevní skupině) vaši předkové před několika tisíciletími patřili – zda to byli spíše Slované, spíše Germáni apod., a jak tyto skupiny lidí žily a postupně osídlovaly Evropu.

Naměřené hodnoty markerů chromozomu Y také vložíme do české a světové databáze, kde lze podle tzv. genetické vzdálenosti hledat případné vzdálené příbuzné (i navzdory chybějícím matričním údajům, falešné paternitě apod.). Zároveň svou účastí přispějete k širšímu zkoumání původu obyvatel českých zemí. Budeme rádi, když k účasti v projektu pozvete i své známé, případně i jmenovce (z výsledků lze zjistit, zda jsou dva rody stejného příjmení spřízněny).

Odběr vzorku DNA se provádí ze slin a je rychlý, bezbolestný, dá se provést doma a zjišťované údaje nic neprozrazují o vašem zdravotním stavu. Vzorek k analýze může poskytnout pouze muž – ženy musí požádat o pomoc svého manžela nebo bratra (případně otce, dědečka či jiného mužského příbuzného). V případě zájmu o účast v projektu požádejte o odběrovou sadu na adrese martin@kotacka.cz – dle dohody vám bude zaslána poštou nebo předána osobně. Poté, co nám odebraný vzorek spolu s vyplněným dotazníkem doručíte zpátky, bude zaslán do laboratoře a po několika měsících vám budou doručeny vaše výsledky.

Související odkazy:

Martin Kotačka – osobní stránky

Můžete rovněž navštívit stávající osobní stránky Martina Kotačky pojednávající zejména o genealogii.

Je možné i nechat si sestavit rodokmen na zakázku – v případě zájmu pište na martin@kotacka.cz.